Imagen con el título Xornadas de ilustración urbana

Formulario de inscrición para o Premio CI

Nome:

Apelidos:

DNI:

E-mail:

Teléfono:

Dou o meu consentimento para que Compostela ilustrada poida facer uso ou publicar en calquera medio as imaxes nas cales aparezco individualmente ou en grupo en relación a esta actividade.

Lin e acepto as bases do concurso

Lin e acepto a política de privacidade

Xornadas en liña 2020

COA PARTICIPACIÓN DE ....

Ana Penyas
Paula Bonet
Inma Otero
María Sancho
Sarela Lorenzo
Maru Godas